chế độ


Hướng dẫn đưa iPhone 7 Plus về DFU Mode để Restore iPhone

Đưa iPhone 7 Plus về DFU Mode là một chế độ cho phép người dùng iPhone 7 Plus restore lại thiết bị thông qua iTunes trên máy tính trong trường hợp máy bị trục trặc hoặc treo táo. Xem thêm cách khắc phục iPhone 7, 7 Plus treo cáp đĩa, treo táo. Với những dòng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG