chuyển danh bạ từ iphone sang sim


Hướng dẫn copy danh bạ từ iPhone sang SIM

Đối với những bạn yêu thích sử dụng dòng điện thoại Android thì việc copy danh bạ từ máy sang SIM không phải là vấn đề gì đó quá khó khăn. Tuy nhiên, đối với các iFan thì ngược lại các bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ lên iCloud hoặc Google rất dễ […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG