lỗi kết nối


Cách khắc phục khi iPad yêu cầu kết nối iTunes

Bạn không thể kết nối được iPad với iTunes để sao chép, đồng bộ dữ liệu và iPad yêu cầu kết nối iTunes liên tục rất khó chịu, vậy phải làm sao để khắc phục được tình trạng này. Bên cạnh những tính năng vô cùng tuyệt vời thì các sản phẩm công nghệ luôn khiến người […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG