lumia


Màn hình Lumia bị xước

Vấ đề màn hình Lumia bị xước là một trong những sự cố phổ biến nhất hiện nay tại Thành Trung mobile. Với những mẫu điện thoại Lumia bị xước màn hình, mặt kính, bạn vẫn có thể sử dụng được bình thường, mặt kính bị xước không gây ảnh hưởng nhiều đến vấn đề cảm ứng và hiển thị. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG