mở khóa màn hình


Bật & Tắt chế độ xoay màn hình – Chạm 2 lần mở màn hình Samsung Galaxy

Cách bật tắt xoay màn hình Samsung là một trong những những cài đặt có sẵn trong máy, đối với bạn mới mua máy, nhiều máy chưa cài đặt Option này nên bạn xem video không thể quay màn hình theo chiều ngang. Với nhiều bạn không có kiến thức về máy sẽ thường tưởng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG