Bạn đang ở

sửa bluetooth


Giải quyết lỗi iPhone không sử dụng được bluetooth

iPhone không sử dụng được Bluetooth có phải là lỗi? Khi bạn muốn trao đổi các dữ liệu qua Bluetooth mà khi bật thiết bị lên lại không thể kết nối với các thiết bị bên cạnh, xuất hiện thấy vòng tín hiệu load tải xong lại tắt mất. Đừng vội vàng kết luận Bluetooth […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG
Chọn địa điểm gần bạn !
Để có giá chính xác nhất cho dịch vụ mà bạn tham khảo.